۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

سلام امیدوارم که خوب باشید,
خواستم بیام بگم که خبر های خوبی در راهه اگه خدا بخواد فقط باید یکم با دقت برم جلو و حواسم کاملا جمع باشه که همه چی اوکی بشه, منتظر باشید…
ساعت ۳:۳۷, جلوی تلویزیون بعد از نهار خوشمزه (آبگوشت) نشستم